Süleyman Kocaoğlu’ndan “Unuttum”Şiiri

UNUTTUM
Gelininde dolağını
Tezeğinde galağını
Köyün yolu yolağını
Unuttum

Komşu komşu gezmesini
Deresinde yüzmesini
Küreğini kazmasını
Unuttum

Keçeyi sabunla tepmeyi
Sekerek geçtiğim lökmeyi
El hamalında yediğim tekmeyi
Unuttum

Sac üstünde gavurgayı
Güzün harman savurmayı
Etli pilav gavurmayı
Unuttum
Gemindiyi düvenini
Öküzünü sevenini
Çıtlığını kevenini
Unuttum
Hatılını duvarını
Bostanında hıyarını
At nalının gayarını
Unnuttum

Hem baharı hem yazını
Hem güneyi hem guzunu
Kütür kütür goşguzunu
Unuttum

Kışın soba yellemeyi
Yazın kerme bellemeyi
Köz içinde küllemeyi
Unuttum

Mezrasını oymağını
Sütlü guru gaymağını
Haşılını guymağını
Unuttum

Tavuğunu gürk vurmayı
Düğününde zil zurnayı
Asker mektubu okumayı
Unuttum

Halısını cecimini
Kıt kanaat geçimini
Köyde muhtar seçimini
Unuttum

Süleyman Kocaoğlu’na geçmişimizi bize hatırlattığı için kendisine çok teşekkür ederiz