Hayatta

En güzel şey AŞK.
En acı … ayrılık.
En hörmete layık anne
En üzücü şey unutulmak
En sevilen şey intikam
En feci … ölüm.
En güzel süre nışanlılık
En sıcak kelime arkadaş
En soğuk cevap HAYIR.