Selman Ayten’in Güzel Yorumu

Sevgili Aşur YALÇIN

Doğduğun yörenin halkını tanıtmak için isabetli bir kararla bir site oluşturmuşsun. Keşke birileri’de köy halkının kökenleri hakkında bir belge bıraksa idi nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelse idi. Keza (totem) köklerimiz hakkında bir takım süpekilatif ifadeler var ama ne tarihi belli nede net olarak doğruluk derecesi.

Mekan’ı cennet olsun Abbas hoca kendi imkanları dahilinde bir araştırma yaparak kitap haline dönüştürmüş fakat onda’da çok eksikler var.

Anadolu insanının bilakis alevilerin kökenleri hakkında en iyi araştırmacı (bana göre) Gazi Üniversitesinde Öğretim Üyesi Prof. Alemdar YALÇIN oldukça geniş bilgiye sahip.

Alemdar YALÇIN hoca araştırmasında tek kaynaktan alıntılarla yetinmemiş, bir kaç kaynaktan alarak bir birinin teyidi doğrultusunda gerçek kökenlere ulaşmış. Biraz zor ama keşke ona ulaşabilsende atalarımızın geldiği yöreyi, hangi aşirete bağlı oldukları hakkında bir bilgi oluşturarak sitene koysan.

Keza bu konuda kökenlerimizin bir kısmı Hatay Kırıkhan’dan köklü bir aşiret olan Mürsel oğullarından 7 ev olarak oradan ayrılıp geldiği söylenir ama, onlar sünni biz aleviyiz Mürsel oğulları Hatay yöresinde hüküm süren zamanın beyliği  İlhanlılara çıkıyor ama İlhanlılar alevi olduğu söylenir, zamanla osmanlı baskısı ile onlarmı dönmüş yoksa alevilerin yoğun olduğu Divriği yöresine yerleşerek bizmi dönmüşüz.

Bu konuda bana göre en doğru bilgi Alemdar YALÇIN hoca sana tavsiyem madem böyle bir temayül oluşturmuşsun bu konuyada biraz yönelmen olacaktır.

Köy halkımızın çoğunluğu içinde bulunduğu şartlar nedeni ile ve diyalektiğin gereği değişime yönelmiş ama yinede ata yurdunu unutmamak için gelenek ve görenekleri yok etmemek için yoğun bir çalışmaya ihtiyaç olduğu kanısındayım.

Bir Toplumu var eden Kültürüdür. Kültürüne Sahip çıkmayan toplumlar zamanla bir yerlerede karışır yok olur.

Edindiğim intiba bana yavaş yavaş kozmapolit yapıya dönüştüğü olgusunu yansıtıyor.

Bu konuda halkımızın yoğun olarak yaşadığı kentlerden başlayarak dernekler öncülüğünde ve kariyer edinmiş gençlerin çabaları ile sosyal yapılanma ve kültürel festivaller gibi halkın kaynaşacağı ortam hazırlamaları çok isabetli olacağı kanaatindeyim.

Aksi taktirde kent dokusu insanları bireyselleştireceği gibi kendi kültür ve geleneklerine yozlaşarak bir birini tanımaz hale düşeceği kaçınılmaz olacaktır, ukalalığımı bağışlayın sevgi ve Saygılarımla.

Salman AYTEN

Sevğili Arkadaşım Selman en kısa zamanda ( Gazi Üniversitesin de Öğretim Üyesi Prof.ALEMDAR YALÇIN hoca ile görüşmeye çalışacağım.)
AŞUR YALÇIN

Selman Ayten Vatan Özlemi

Özendim gurbete geldim buraya
İstesemde vatana dönemem gayrı
Hasret kaldım yaylasına doğaya
İstesemde köyüme dönemem gayrı
 
Şehir şehir dedik geldik buraya
Bir daha dönemedik sılaya
Hiç bir şeyi değişmem bizim oraya
Özledim sılamı dönemem gayrı
 
Bülbül altın kafeste vatan diye ötermiş
Gurbette yaşayan sıla hasreti çekermiş
Değerini bilmediğim yörem nede güzelmiş
Salman anılarıyla yaşayacak gayrı.

SELMAN AYTEN 01.11.2010