Aşklar

AŞKLAR Çeşitlidir dünyada
Kimisi mutlu eder
Sevinirsin
Kimisi derbeder eder
Sürünürsün
Benimki gibiyse
Ya delirir ya ÖLÜRSÜN.