Ah o eski günler

Arpa buğday için emekler verdik
Kaynatıp hediği damlara serdik
Eski günler geçti bu güne geldik
Bundan iyi idi o eski günler

Lamba zengin işi çıra yakardık
Güzellik takısı boncuk takardık
Kırık ayna bulur ona bakardık
Yinede güzeldi o eski günler

Bakır teştte hamur karardık
Saç üstünde ekmek yapardık
Çalı çırpı toplar tandır yakardık
Nasıl unutulur o güzel günler

Ağaç iğler ile iplik bükerdik
Samanlı çamurla kerpiç dökerdik
Kazma kürek ile kütük sökerdik
O günler bu günden daha güzeldi

Nane kekik toplar idik
Çeşit çeşit otlar yedik
Yokluktan ğına getirdik
Yinede fakirlik,bundan güzeldi

Köyde uyuz,,verem çoktu
Bizleri az mı arı soktu
İlaç yoktu doktor yoktu
Yinede özledik o günleri

Her şey viran olup gitti
Umutlarım bir bir bitti
Gurbet canıma tak etti
Döneceğim köyüm sana